همکاری با میکا

فرم رزومه

باور ما این است که برای حرکت رو به جلو و رشد طبیعی میکا، باید از ایده‌های نوین استقبال کرد و از تغییرات نهراسید. در همین راستا، از کارجویان محترمی که خواهان همکاری با ما هستند، دعوت می شود که رزومه ی خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایند. درخواست شما مطالعه می‌شود و امیدواریم که زمینه‌ساز حضورتان در میکا باشد.

[everest_form id="1951"]