'

مدیران میکا

Ahmadi
مهندس علی احمدی

رئیس هیئت مدیره

- کارشناسی برق دانشگاه شهید بهشتی

- کارشناسی ارشد مهندسی مالی

Brikbeck, University Of London


Ahmadi
مهندس احسان احمدی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

- کارشناسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

- کارشناسی ارشد توسعه و تجارت بین الملل

Brikbeck, University Of London

Ahmadi
دکتر رضا عندلیب

معاونت اجرایی

- کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران دانشگاه صنعتی شریف

- دکتری مدیریت ساخت دانشگاه تهران

Ahmadi
هادی حسینی

مدیر مالی

- کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامیAhmadi
مهندس کوروش یکان

مدیر فروش

- کارشناسی عمران دانشگاه سمنان

Ahmadi
مهندس بابک محمودی

مدیر مهندسی

- کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتیAhmadi
مهندس شروین صارمی

مدیر پروژه

- کارشناسی عمران دانشگاه شیراز

- کارشناسی ارشد عمران دانشگاه صنعتی شریف

‏- MBA دانشگاه صنعتی شریف

Ahmadi
مهندس مصطفی سید ابراهیمی

مدیر پروژه

- کارشناسی عمران دانشگاه تبریز

- کارشناسی ارشد عمران دانشگاه صنعتی شریف

Ahmadi
مهندس بهنام بابایی

مدیر پروژه

- کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران دانشگاه صنعتی شریف

‏- MBA دانشگاه صنعتی شریف


Ahmadi
مهندس سید امیر سراج هاشمی

مدیر پشتیبانی و تدارکات

- کارشناسی برق دانشگاه تبریز


Ahmadi
مهندس رضا طالبی فرد

مدیر رسیدگی و پیمان

- کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی


Ahmadi
مهندس حسین اکبری

مدیر واحد برنامه ریزی و بودجه

- کارشناسی صنایع دانشگاه امام حسین(ع)