'
دفتر مرکزی گروه میکا:

جردن - خيابان آرش غربى - پلاك ١١ - ساختمان ميكا ٩١١ - طبقه نهم غربى

تلفن: ۸۸۶۶۳۴۰۲ - ۸۸۶۶۳۴۰۱

فکس: ۸۸۷۷۶۰۱۱

ساعات کاری: ۸-۱۷